مرکز پخش: دفتر انتشارات وال

مدیر فروش: آقای جاوید

تلفن

۰۲۱-۳۳۳۱۵۰۳۸ / ۰۹۱۹۲۰۲۴۵۵۸

پخش صدای معاصر

تهران، خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، کوچۀ مینا، پلاک ۳۴

تلفن

۰۲۱-۶۶۹۷۸۵۸۲

مؤسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

تهران، خیابان دماوند، خیابان شهید باباییان (سازمان آب)، خیابان چهارم غربی، پلاک ۲۸

تلفن

۰۲۱-۹۱۰۰۶۰۱۰

پخش پراگ

تهران، خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری غربی، پلاک ۱۳۰، طبقۀ اول

تلفن

۰۲۱-۶۶۹۵۰۰۱۲